Komisja Młodzieży

Koleżanki i Koledzy

Związki Zawodowe muszą z całą mocą kontynuować bycie organizacją społeczną, otwartą na wszystkich ludzi. Dziś do pracy na kolei przychodzi ogromna ilość młodych ludzi. Niestety jest to pokolenie, nazywane przez psychologów, pokoleniem Z. To młodzi ludzie z roczników 96-00, którzy o idei związkowej nie wiedzą wiele lub nie wiedzą nic. Nie możemy zostawić tej grupy samej sobie, która przecież czerpie wiedzę ze smartfonów i mediów gdzie kreowany jest wizerunek związkowca, który tylko uważa, że coraz więcej mu się należy.

Proponuję edukację dla tych nieprzekonanych, w końcu im Nas więcej, tym Nasz głos jest bardziej słyszalny. Tym młodym których narzędziem w życiu codziennym jest smartfon, możemy pokazać i nauczyć by tego smartfona wykorzystali do budowy wizerunku zgoła innego niż propagowanego przez media, czyli związkowca oddanego sprawie i broniącego przed wyzyskiem i nie uczciwymi praktykami wszystkich pracowników.

Zapraszam do współpracy,
Razem możemy więcej,

Z poważaniem,
Maurycy Kosewski
p.o. Przewodniczącego Komisji Młodych przy ZZK OC

Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego

Formularz kontaktowy

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio