Historia

Historia Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego.
Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego, jest częścią Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, dawniej Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP a historycznie Związku Zawodowego Kolejarzy Rzeczpospolitej Polskiej, który powstał w 1918 roku. W 1921 roku nastąpiła korekta nazwy na Związek Zawodowy Kolejarzy. W czasach PRL związek nosił nazwę Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych PRL, aż do roku 1984 kiedy w Katowicach w dniach 16-18 marca, odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych.

Na zjeździe tym dopasowano struktury Federacyjne do ówczesnego podziału kolei na Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych. Dzięki temu powstały Rady Okręgu Federacji ZZP PKP. Pierwsza nazwa Naszego Związku brzmiała Rada Okręgu Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Federacji ZZP PKP, do kierowania Radą zostali wybrani: Przewodniczący Hieronim Załęski, Wiceprzewodniczący Ryszard Jakubisiak, Sekretarz Roman Irek, członkowie prezydium: Waldemar Chyczewski, Aniela Kuptel, Jerzy Kozak, Ireneusz Staszewski, Roman Tryfon.

Rada Okręgu CDOKP Federacji ZZP PKP, funkcjonowała do dnia 25 października 1996 roku, kiedy to uchwałą komitetu założycielskiego w składzie Andrzej Berenhard, Zdzisław Czarkowski, Krzysztof Dedek, Barbara Gortat, Roman Irek, Wanda Malasiewicz, został powołany Związek Zawodowy Kolejarzy Polskich. Jednakże postanowieniem sądu z dnia 25 marca 1997r., została wprowadzona korekta nazwy i dokonano rejestracji Naszej organizacji pod nazwą Związek Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego, który stał się jednocześnie częścią przedstawicielstwa Terytorialnego Warszawa.

Przedstawicielstwo Terytorialne Warszawa skupia w swoich szeregach związki jednolite (będące na jednym statucie) oraz organizacje związkowe posiadające swój statut. I Zjazd ZZK OC odbył się w dniach 8-9 października 1997r., w Muszynie – Złockie. Organizacja liczyła wtedy około 10 000 członków. Wybrano Przewodniczącego w osobie kolegi Romana Irka, Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Barbara Gortat i Andrzej Berenhard a Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej kolega Waldemar Sidorowicz.

W międzyczasie w dniach 21-23 marca 2001r., w Świnoujściu odbył się Nadzwyczajny Zjazd delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego, na którym wybrano na Wiceprzewodniczącego kolegę Krzysztofa Dedka za koleżankę Barbarę Gortat, który odeszła na emeryturę.

II Zjazd delegatów ZZK OC, odbył się w Rochnie koło Koluszek w dniach 11-13 grudnia 2003r., Przewodniczącym został wybrany ponownie kolega Roman Irek, Wiceprzewodniczący zostali Andrzej Berenhard oraz Krzysztof Dedek.
Organizacja liczyła wtedy około 7 070 członków, spadek ilości członków spowodowany był wprowadzeniem pamiętnej ustawy z dnia 8 września 2000 roku, o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe, która wprowadziła podział na spółki i kolejowe zakłady pracy.

III Zjazd delegatów ZZK OC, odbył się w Supraślu w dniach 5-6 marzec 2008r., który kolejny raz wybrał Przewodniczącym kolegę Romana Irka, Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani kolega Jan Przywoźny oraz koleżanka Hanna Kamińska. Organizacja liczyła około 5300 członków
IV Zjazd delegatów ZZK OC, odbył się w Broku nad Bugiem w dniach 22-24 maj 2013r., na Przewodniczącą została wybrana koleżanka Hanna Kamińska a Wiceprzewodniczącym został kolega Łukasz Derylak. 
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany Cezary Jadczak. Organizacja liczyła około 3950 członków. Ciągły spadek ilości członków spowodowany był brakiem zatrudniania osób młodych przy jednoczesnym odchodzeniem członków – pracowników na emeryturę. Po IV zjeździe w Zarządach Rejonowych Przewodniczącymi zostali wybrani:
Rejon Warszawa – Henryka Paluchowska
Rejon Łódź – Jacek Dylewski, który w trakcie trwania kadencji po przejściu na świadczenia przedemerytalne został zastąpiony przez nowo wybranego Przewodniczącego Kolegę Stanisława Wocha.
Rejon Białystok – Eugeniusz Surowiec, który w czasie trwania kadencji odszedł na zasłużoną emeryturę.Rejon Siedlecko – Małaszewicki – Tadeusz Kiergielewicz. Interesy zawodowe i branżowe naszych członków reprezentowali przekazując istniejące problemy w rozmowach na szczeblu poszczególnych Spółek i Rad Branżowych Federacji ZZK: Komisja Branżowa Cargo – Władysław Zadunajski, Elżbieta Fedoruk – Rada Branżowa FZZK – Wiceprzewodnicząca w części kadencji. Komisja Branżowa Przewozów – Jan Przywoźny Wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP, Iwona Stefanowicz. Komisja Branżowa Gospodarowania Nieruchomościami – Stanisław Gajdak Przewodniczący Rady Branżowej. Komisja Branżowa Straży Ochrony Kolei – Roman Raczyński, Władysław Dziobek a następnie Andrzej Browarek. Komisja Branżowa Elektroenergetyki – Piotr Wełdycz Wiceprzewodniczący Rady Branżowej Federacji ZZP PKP,  po przejściu na emeryturę zastąpił go Stanisław Woch.

Komisja Branżowa Infrastruktury – Eugeniusz Gibas
Komisja Branżowa PNI reprezentowana przez – Mariolę Ostaszewską.
Komisja ds. Kobiet na szczeblu Federacji ZZP PKP kieruje do dziś Mariola Bajon. Forum Młodych Federacji ZZP PKP przez część kadencji kierował Łukasz Derylak.

V Zjazd delegatów ZZK OC, odbył się w Muszynie – Złockie w dniach 28-30 maja 2018r., na Przewodniczącego został wybrany kolega Łukasz Derylak a Wiceprzewodniczącymi zostali kolega Zbigniew Wolszczak, Mirosław Artecki, Dariusz Maleńki i Sławomir Nowosz. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej ponownie został wybrany kolega Cezary Jadczak. Organizacja liczy około 3670 członków.

Mądrość delegatów V zjazdu ZZK OC i wspólne dbanie o przyszłość Naszej organizacji spowodowało podjęcie decyzji, o wyborze na funkcję Przewodniczącego kolegi Łukasza Derylaka – młodego, aktywnego działacza związkowego co było ewenementem w skali historii Związku Zawodowego Kolejarzy.
Naszym celem jest działalność, pomoc prawna oraz bieżące wspieranie materialne członków związku znajdujących się trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Działania szeregów ZZK OC pozwalają na osiąganie wspólnych celów. Siła związku to wzajemne wspieranie się w trudnych sytuacjach i różnych krytycznych momentach. Prawne reprezentowanie naszych członków jest możliwe w oparciu o statut ZZK OC, ustawę o związkach zawodowych oraz regulaminy i uregulowania prawne. Wiedza i doświadczenia związkowe oraz dotychczasowe nasze działania pozwalają wytyczać kierunki i programy działania ZZK OC na przyszłość.

Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego

Formularz kontaktowy

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio