Wielkanocne spotkanie TOE Warszawa

W dniu 09.04.2019r., w siedzibie Federacji ZZK w Warszawie, odbyło się Wielkanocne spotkanie Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego – Terenowej Organizacji Emerytów w Warszawie. Gościem specjalnym była Pani Katarzyna Kucharek- Prezes Fundacji Grupy PKP. Federację ZZK reprezentował Wiceprzewodniczący Jan Przywoźny, obrady prowadził kolega Przewodniczący TOE Warszawa, Roman Irek oraz Wiceprzewodnicząca Henryka Paluchowska, która omówiła i podsumowała ostatnią wycieczkę emerytów do Zakopanego. W spotkaniu z ramienia Zarządu Głównego ZZK OC uczestniczył kolega Przewodniczący Łukasz Derylak. Spotkanie odbyło się w miłej świątecznej atmosferze, w gronie przyjaciół ze wszystkich byłych służb kolejowych.

Nowy zarząd w ZZK OC, Łukasz Derylak przewodniczącym

e8dcebfd55c9d5d7bbfc0a0f8263a6f3_XL

Nowy zarząd w ZZK OC, Łukasz Derylak przewodniczącym

W dniach 28-30 maja w Muszynie Złockiem, odbył się V zjazd delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego, na którym wybierano władze na kolejną, VI kadencję.

W wyników wyborów został powołany nowy zarząd w składzie Łukasz Derylak – Przewodniczący, Zbigniew Wolszczak – Wiceprzewodniczący, Mirosław Artecki – Wiceprzewodniczący, Dariusz Maleńki – Wiceprzewodniczący, Sławomir Nowosz – Wiceprzewodniczący. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Cezary Jadczak

Gratulujemy nowym Władzom, życząc wszelkiej pomyślności na trud związkowania. Jednocześnie dziękujemy dotychczasowym członkom Zarządu.